Αφοί Π.Καρακόλη Ο.Ε.


15ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας
57200
Λαγκαδάς
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
23940 73043
23940 73091
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αφοί Π.Καρακόλη Ο.Ε.

Εργοστάσιο Κατασκευής Επίπλων.Download information as: vCard
  

Copy the security code. reload.gif


 

Get directions

From :  or 

To      :  or 

Component ContactMap - gmapfp.org